ประเภทธุรกิจ

จำหน่ายอุปกรณ์ทำชานมไข่มุก

น้ำหวาน (หัวน้ำหวาน)

ตู้กดน้ำเป๊ปซี่จำหน่ายหัวเชื้อน้ำแป๊บซี่, หัวเชื้อผสมน้ำดื่ม

ผลิตและจำหน่ายน้ำอัดลม

จำหน่ายวัตถุดิบที่ทำชานมไข่มุก

ส่งเครื่องดื่ม หัวน้ำเชื้อ