ประเภทธุรกิจ

นำเข้าและจำหน่ายหัวเข็มขัด งานแกะสลัก

จำหน่ายขายส่ง หัวเข็มขัด,อะไหล่เครื่องหนัง

เข็มขัดเหล็กชุบ ปั๊มโลหะ กลึงโลหะ

จำหน่ายขายส่ง หัวเข็มขัด,อะไหล่เครื่องหนัง

จำหน่ายขายส่ง หัวเข็มขัด,อะไหล่เครื่องหนัง

จำหน่ายขายส่ง หัวเข็มขัด,อะไหล่เครื่องหนัง

ผลิตหัวเข็มขัดทองเหลือง