ประเภทธุรกิจ

ผู้ผลิตจำหน่ายและบริการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าแบบน้ำมัน oil immersed transformers conservator หม้อแปลงไฟฟ้า 1ph. 19kv./22kv. 480/240v. (30kva. to 50kva.) หม้อแปลงไฟฟ้า 3ph. 12kv/24kv. 416/240v. (315kva. to 2500kva.) หม้อแปลงไฟฟ้า 3ph. 22kv. 416/240v. (50kva. to 2500kva.)

จำหน่ายและรับซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในโรงงาน โคราช เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 0.5-1,000 เควีเอ ยี่ห้อ Cummins,Volvo ฯลฯ อะไหล่แท้ทุกยี่ห้อ , ระบบ ATS ,AVR ,และอะไหล่ หม้อแปลงไฟฟ้า 30-1,250 เควี, อุปกรณ์ป้องกันดร็อบเอาร์, ล้อพาแรงสูง-ตํ่า ฟิวส์ลิง ฯลฯ งานซ่อมและบริการ overhaul เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, หม้อแปลงไฟฟ้า

เราเป็นผู้ผลิต จำหน่าย หม้อแปลงไฟฟ้า - 3 เฟส ขนาดตั้งแต่ 1 VA ถึง 500 KVA แปลงไฟฟ้า ตั้งแต่ 1 V-5000 V, หม้อแปลงไฟฟ้าแรงดันสูง, หม้อแปลงไฟฟ้าแรงดันต่ำ ,รับซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า, ออกแบบหม้อแปลงไฟฟ้า,เครื่องปรับแรงดันกระแสไฟฟ้า, เครื่องควบคุมแรงดันกระแสไฟฟ้า, เครื่องแปลงไฟฟ้า,เครื่องชาร์จแบตเตอรี่,เครื่องอินเวอร์เตอร์

ผู้แทนจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าทุกชนิด ทุกยี่ห้อ ซ่อม ติดตั้ง หม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ ติดตั้งอุปกรณ์แรงสูง-แรงต่ำ ทุกชนิด บริการปักเสาพาดสายไฟแรงสูง-แรงต่ำ, บริการกรองน้ำมัน บริการเปลี่ยนน้ำมัน หม้อแปลงไฟฟ้า บริการหม้อแปลงไฟฟ้าสำรองให้ในกรณีฉุกเฉิน ติดตั้ง เดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร / โรงงาน

หม้อแปลงไฟฟ้า เชียงใหม่ รับติดตั้งระบบไฟฟ้า เชียงใหม่ ออกแบบระบบไฟฟ้า ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ออกแบบ รับติดตั้งระบบไฟฟ้า ไฟฟ้าแรงดันสูง ไฟฟ้าแรงดันต่ำ รับออกแบบติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า รับออกแบบติดตั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้า รับให้คำปรึกษาออกแบบระบบไฟฟ้า

ตัวแทนจำหน่าย อุปกรณ์แรงสูงทุกชนิด ภายใต้ยี่ห้อ PRECISE โดยใช้ชื่อตัวแทนว่า PRECISE SMART SHOP จำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า ดรอพเอาท์ฟิวส์คัตเอาท์ ล่อฟ้าแรงสูง ในระบบจำหน่าย ฟิวส์สวิตซ์แรงต่ำ ฯลฯและรับเหมาติดตั้ง หม้อแปลงไฟฟ้า ระบบจำหน่ายแรงสูงแรงต่ำ ทั้งภายในและภายนอก

ให้คำปรึกษา พร้อมออกแบบงานระบบไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำหม้อแปลงไฟฟ้า และ จำหน่ายติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ หม้อแปลงไฟฟ้า สัญญาณเตือนไฟไหม้ ระบบกล้องวงจรปิด สถานีไฟฟ้า 155/22 kv

ผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าชั้นนำ, ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดตามมาตรฐานของประเทศ และมาตรฐานระหว่างประเทศ ฉบับล่าสุดได้แก่ IEC, ANS/IEEE, BS, DIN/VDE และ มอก.(TIS) ขนาดตั้งแต่ 10 kVA-10,000 kVA 1 เฟส และ 3 เฟส แรงดันสูงสุด 36 kV.

เครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ เครื่องสำรองไฟฟ้า เครื่องจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัตโนมัติ หม้อแปลงไฟฟ้า ไฟฉุกเฉิน DC-AC Inverter DC-AC Converter AVS UPS Automatic Voitage Stabilizer Uninterruptible Power Supply, Power Supply, Battery Charger, Transformer Emergency Light

จำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าโคราช,หม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงนครราชสีมา,และติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ บริการซ่อมบำรุง รักษาหม้อแปลงไฟฟ้าทุกยี่ห้อ