ประเภทธุรกิจ

1 เฟส - 3เฟส พันหม้อแปลงใหม่ รับซื้อหม้อแปลงเก่า ให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า และ รับประกอบติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ เช่น panel meter, volt meter, amp meter, breaker ชนิดต่างๆ thermo alarm และอื่นๆ ตามออเดอร์  

จำหน่ายและรับซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในโรงงาน โคราช เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 0.5-1,000 เควีเอ ยี่ห้อ Cummins,Volvo ฯลฯ อะไหล่แท้ทุกยี่ห้อ , ระบบ ATS ,AVR ,และอะไหล่ หม้อแปลงไฟฟ้า 30-1,250 เควี, อุปกรณ์ป้องกันดร็อบเอาร์, ล้อพาแรงสูง-ตํ่า ฟิวส์ลิง ฯลฯ งานซ่อมและบริการ overhaul เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, หม้อแปลงไฟฟ้า

เราเป็นผู้ผลิต จำหน่าย หม้อแปลงไฟฟ้า - 3 เฟส ขนาดตั้งแต่ 1 VA ถึง 500 KVA แปลงไฟฟ้า ตั้งแต่ 1 V-5000 V, หม้อแปลงไฟฟ้าแรงดันสูง, หม้อแปลงไฟฟ้าแรงดันต่ำ ,รับซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า, ออกแบบหม้อแปลงไฟฟ้า,เครื่องปรับแรงดันกระแสไฟฟ้า, เครื่องควบคุมแรงดันกระแสไฟฟ้า, เครื่องแปลงไฟฟ้า,เครื่องชาร์จแบตเตอรี่,เครื่องอินเวอร์เตอร์

หม้อแปลงไฟฟ้าคุณภาพดี

ผู้แทนจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าทุกชนิด ทุกยี่ห้อ ซ่อม ติดตั้ง หม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ ติดตั้งอุปกรณ์แรงสูง-แรงต่ำ ทุกชนิด บริการปักเสาพาดสายไฟแรงสูง-แรงต่ำ, บริการกรองน้ำมัน บริการเปลี่ยนน้ำมัน หม้อแปลงไฟฟ้า บริการหม้อแปลงไฟฟ้าสำรองให้ในกรณีฉุกเฉิน ติดตั้ง เดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร / โรงงาน

ตัวแทนจำหน่าย อุปกรณ์แรงสูงทุกชนิด ภายใต้ยี่ห้อ PRECISE โดยใช้ชื่อตัวแทนว่า PRECISE SMART SHOP จำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า ดรอพเอาท์ฟิวส์คัตเอาท์ ล่อฟ้าแรงสูง ในระบบจำหน่าย ฟิวส์สวิตซ์แรงต่ำ ฯลฯและรับเหมาติดตั้ง หม้อแปลงไฟฟ้า ระบบจำหน่ายแรงสูงแรงต่ำ ทั้งภายในและภายนอก

ให้คำปรึกษา พร้อมออกแบบงานระบบไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำหม้อแปลงไฟฟ้า และ จำหน่ายติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ หม้อแปลงไฟฟ้า สัญญาณเตือนไฟไหม้ ระบบกล้องวงจรปิด สถานีไฟฟ้า 155/22 kv

หม้อแปลงไฟฟ้า เชียงใหม่ รับติดตั้งระบบไฟฟ้า เชียงใหม่ ออกแบบระบบไฟฟ้า ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ออกแบบ รับติดตั้งระบบไฟฟ้า ไฟฟ้าแรงดันสูง ไฟฟ้าแรงดันต่ำ รับออกแบบติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า รับออกแบบติดตั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้า รับให้คำปรึกษาออกแบบระบบไฟฟ้า

ผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าชั้นนำ, ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดตามมาตรฐานของประเทศ และมาตรฐานระหว่างประเทศ ฉบับล่าสุดได้แก่ IEC, ANS/IEEE, BS, DIN/VDE และ มอก.(TIS) ขนาดตั้งแต่ 10 kVA-10,000 kVA 1 เฟส และ 3 เฟส แรงดันสูงสุด 36 kV.

เครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ เครื่องสำรองไฟฟ้า เครื่องจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัตโนมัติ หม้อแปลงไฟฟ้า ไฟฉุกเฉิน DC-AC Inverter DC-AC Converter AVS UPS Automatic Voitage Stabilizer Uninterruptible Power Supply, Power Supply, Battery Charger, Transformer Emergency Light