ประเภทธุรกิจ

โซนอิมพีเรียล - แปลงฝังแบบครอบครัวพิเศษ (แบบ tomb ออกแบบตามความต้องการของลูกค้าโดยเฉพาะ) “พิเศษ และ โดดเด่น” ขนาดพื้นที่ 24 เมตร x 16 เมตร สุสานเนอร์วาน่า ได้มีการจัดสรรพื้นที่ในจำนวนที่จำกัดสำหรับส่วนแปลงฝังแบบครอบครัวพิเศษ ไว้ในโซนอิมพีเรียลของโครงการ เพื่อบริการแด่ลูกค้าคนสำคัญซึ่งมีความต้องการที่จะจัดเตรียมบ้านหลังสุดท้ายไว้ให้กับบุคคลอันเป็นที่รัก