ประเภทธุรกิจ

ผลิตและจำหน่ายสื่อการเรียนการสอน

หนังสือกฎหมายมหาชน [16] หนังสือกฎหมายสิทธิมนุษยชน [4] หนังสือกฎหมายรัฐธรรมนูญ [34] หนังสือกฎหมายภาษีอากร [52] หนังสือกฎหมายปกครอง [39] หนังสือกฎหมายแรงงาน [26] หนังสือกฎหมายล้มละลาย และฟื้นฟูกิจการ [15] หนังสือกฎหมายที่ดิน [15] หนังสือกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา [29] หนังสือกฎหมายระหว่างประเทศ/การค้าระหว่างประเทศ

ผลิตและจำหน่าย CD-ROM แผนการจัดการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน, ตัวอย่างผลงานอาจารย์ 3, สื่อ IT ในรูปแบบฮาร์ดดิสท์, VCD, แบบทดสอบต่าง ๆ

จำหน่ายวัสดุสำนักงาน, อุปกรณ์สำนักงาน, เครื่องบรรจุภัณฑ์, สายรัดพลาสติก, อุปกรณ์เครื่องเขียนครู, สื่อการเรียนการสอน

ศูนย์รวมสื่อการศึกษาครบวงจร สื่อการเรียนการสอน สื่อมัลติมีเดีย พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา บริการปรึกษาเกี่ยวกับฮวงจุ้ย บริการรับฝากส่งสินค้า ทั่วประเทศในเขตนนทบุรี

ผลิตหนังสือแบบเรียน นำเข้าสื่อการเรียนการสอนจากต่างประเทศ

ผลิต จำหน่าย สื่อการเรียนการสอน

สื่อการเรียนการสอน

บริการสื่อการเรียนการสอน

นำเข้าจำหน่ายสื่อการเรียนการสอน