ประเภทธุรกิจ

ผลิตและจำหน่ายสื่อการเรียนการสอน

หนังสือกฎหมายมหาชน [16] หนังสือกฎหมายสิทธิมนุษยชน [4] หนังสือกฎหมายรัฐธรรมนูญ [34] หนังสือกฎหมายภาษีอากร [52] หนังสือกฎหมายปกครอง [39] หนังสือกฎหมายแรงงาน [26] หนังสือกฎหมายล้มละลาย และฟื้นฟูกิจการ [15] หนังสือกฎหมายที่ดิน [15] หนังสือกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา [29] หนังสือกฎหมายระหว่างประเทศ/การค้าระหว่างประเทศ

 เราคือผู้ผลิตงานด้านสื่อการสอนและงานกราฟิคแบบ one stop service e-learning สื่อการเรียนการสอนแบบมีปฏิสัมพันธ์ที่สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้งานได้ โดยที่ผู้ใช้งานสามารถกดหยุด เพื่อดูรายละเอียดในเนื้อหาได้ตลอดเวลา ทำให้เข้าใจง่าย และสามารถศึกษาด้วยตนเองได้ไม่ยาก e-training อีกรูปแบบของการฝึกอบรมในยุค

ผลิตและจำหน่าย CD-ROM แผนการจัดการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน, ตัวอย่างผลงานอาจารย์ 3, สื่อ IT ในรูปแบบฮาร์ดดิสท์, VCD, แบบทดสอบต่าง ๆ

จำหน่ายวัสดุสำนักงาน, อุปกรณ์สำนักงาน, เครื่องบรรจุภัณฑ์, สายรัดพลาสติก, อุปกรณ์เครื่องเขียนครู, สื่อการเรียนการสอน

ศูนย์รวมสื่อการศึกษาครบวงจร สื่อการเรียนการสอน สื่อมัลติมีเดีย พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา บริการปรึกษาเกี่ยวกับฮวงจุ้ย บริการรับฝากส่งสินค้า ทั่วประเทศในเขตนนทบุรี

สื่อการเรียนการสอน

บริการสื่อการเรียนการสอน

นำเข้าจำหน่ายสื่อการเรียนการสอน

รับจ้างผลิตสื่อการเรียนการสอน สารคดี ข่าวสาร