ประเภทธุรกิจ

เป็นสำนักข่าวที่รวบรวมเกี่ยวกับพวกไฟแนนซ์ ดูหุ้น

เป็นสำนักงานข่าวที่ทำเกียวกับคนญี่ปุ่น ประเทศญี่ปุ่น

รวบรวมข่าวสารในประเทศทุกข่าว

สำนักข่าวที่เสนอสื่อเกี่ยวกับข่าวในอำเภอสัตหีบ

ข่าวและสารคดีต่างประเทศ

สำนักงานข่าว

ให้บริการข่าวสาร E-Mil และ Website

เป้นสำนักงานข่าวที่ทำข่าวเกี่ยวกับข่าวต่างประเทศ