ประเภทธุรกิจ

เผยแพร่ข่าวสารสาระบันเทิงและกีฬาทางสถานีโทรทัศน์

สถานีโทรทัศน์ของช่อง 7 (เครือข่าย)

ศูนย์ข่าวช่อง 7

สำนักข่าว สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม T News TV

ผลิตรายการข่าว

ฝ่ายข่าวช่อง3

สำนักข่าว ทำข่าวที่เมืองไทย แล้วนำไปออกอากาศที่ต่างประเทศ