ประเภทธุรกิจ

สถานที่จัดกิจกรรม นครปฐม รับจัดกิจกรรมเข้าค่ายโรงเรียน บริการสถานที่รับจัดงาน และให้เช่าอุปกรณ์ทำอาหาร มีเรือนสำหรับใช้เป็นห้องประชุม อบรมสัมมนา ทำกิจกรรมต่างๆ ใช้เป็นห้องจัดเลี้ยง บริการในราคาถูก เป็นศูนย์การเรียนรู้ ศึกษานอกสถานที่สำหรับสถานบันการศึกษา โรงเรียนต่างๆ เป็นสวนฝึกฝนวินัย

บริการจัดอบรมพัฒนาบุคลากร

บริการจัดสัมมนาเกี่ยวกับความปลอดภัย

Envolution ผู้สร้างการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและการจัด อบรมสําหรับองค์กรในรูปแบบใหม่ ที่โดดเด่นด้าน กระบวนการเรียนการสอนด้วยความชํานาญเฉพาะด้านทั้งออฟไลน์และระบบออนไลน์ เรา มุ่งมั่นเสริมสร้างสมรรถนะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะการสอน และทักษะทางธุรกิจของผู้ประกอบการในยุค ดิจิตอล ด้วยหลักการและประสบการณ์

เราคือผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรมด้าน Soft skills เรามีวิทยากรที่เชี่ยวชาญและได้ใบรับรองมาตรฐานการฝึกอบรม หลักสูตรอบรม ทันสมัย เนื้อหาเข้มข้น เรียนรู้อย่างเป็นระบบและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง รับฝึกอบรบแบบภายในองค์กร, บุคคลทั่วไป, ระดับผู้บริหารและพนักงาน บริการออกแบบ หลักสูตรอบรมภายในองค์กร (

ทีมดิจิทัลจัดหลักสูตรอบรมสัมมนา Digital Marketing หรือการตลาดออนไลน์ หลากหลายหลักสูตรทุกเดือน เช่น หลักสูตร Advanced Digital Marketing, โซเชียลมีเดียเพื่อการประชาสัมพันธ์ (Social Media For PR), Facebook Marketing, SEO, Google AdWords, LINE@ Marketing การประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media, E-Commerce, Mobile

บริการจัดงาน อบรมสัมมนา วิทยากร Walk Rally ทัวร์ท่องเที่ยวเชิงสัมมนา

บริการวิทยากร,วอล์คแรลลี่,ละลายพฤติกรรม,กลุ่มสัมพันธ์,นันทนาการ,พัฒนาทีมงาน,พัฒนาบุคลากร,กีฬาฮาเฮ,ค่ายกิจกรรม,ค่ายผู้นำ,กิจกรรม,ปฐมนิเทศ,สนุกสนาน,ลดความขัดแย้ง,เชื่อมสามัคคี,รักองค์กร,ทำงานเป็นทีม

บริการฝึกอบรมบุคลากรเพื่อให้ได้มาตรฐานเกี่ยวกับงานซ่อมบำรุงไฟฟ้าและงานประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้า ตามมาตรฐาน JAVADA จากประเทศญี่ปุ่น,จำหน่ายอุปกรณ์ระบบควบคุมอัตโนมัติ