ประเภทธุรกิจ

สอนศิลปะป้องกันตัว เทควันโด้ คาราเต้ ยูยิตสู ฯลฯ และรับสอนนอกสถานที่

รับสอนเทควอนโด

เปิดสอนศิลปะป้องกันตัว เช่น มวยสากล,มวยไทย,ยูโด,ไอคิโด และเทควันโด,คาราเต้

รับสอนเทควันโด

ธุรกิจให้เช่าสถานที่ฝึกซ้อมและออกกำลังกายเทควันโด

รับสอนเทควันโด