ประเภทธุรกิจ

- รับส่งสนามบินภูเก็ต - นำเที่ยวภายในจังหวัดภูเก็ตตามสถานที่ต่างๆ

ให้บริการสนามบิน สโมสรการบิน โรงจอดเก็บ บริการให้เช่าเหมาเครื่องบิน รับบินถ่ายรูป สอนบิน PPL และ UPL หมู่บ้านนักบินและรีสอร์ท บริการร้านอาหาร

ให้บริการสนามบิน สโมสรการบิน โรงจอดเก็บ บริการให้เช่าเหมาเครื่องบิน รับบินถ่ายรูป สอนบิน PPL และ UPL หมู่บ้านนักบินและรีสอร์ท บริการร้านอาหาร

บริการภาคพื้นท่าอากาศยาน

สายการบินโคลเรี่ยนแอร์

นำเข้าส่งออกสินค้าอุปกรณ์ไฟฟ้าเฉพาะสามบิน

ตัวแทนจำหน่าย อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ภายในสนามบิน, อาคาร

จำหน่ายและติดตั้ง ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ภายในสนามบิน