ประเภทธุรกิจ

ให้บริการสนามบิน สโมสรการบิน โรงจอดเก็บ บริการให้เช่าเหมาเครื่องบิน รับบินถ่ายรูป สอนบิน PPL และ UPL หมู่บ้านนักบินและรีสอร์ท บริการร้านอาหาร

ให้บริการสนามบิน สโมสรการบิน โรงจอดเก็บ บริการให้เช่าเหมาเครื่องบิน รับบินถ่ายรูป สอนบิน PPL และ UPL หมู่บ้านนักบินและรีสอร์ท บริการร้านอาหาร

บริการภาคพื้นท่าอากาศยาน

สายการบินโคลเรี่ยนแอร์

ตัวแทนจำหน่าย อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ภายในสนามบิน, อาคาร

นำเข้าส่งออกสินค้าอุปกรณ์ไฟฟ้าเฉพาะสามบิน

จำหน่ายและติดตั้ง ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ภายในสนามบิน