ประเภทธุรกิจ

สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม

สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมภาคภาษาจีนในประเทศไทย

สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม 24 ชม. รับชมได้ที่ เคเบิ้ลทีวีท้องถิ่นทั่วประเทศ

บริการสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม MGTV

สถานีโทรทัศน์

สถานีโทรทัศน์

ทีวีเผยแพร่ในสถานีรถไฟหัวลำโพง และขนส่ง หมอชิต