ประเภทธุรกิจ

สถานีวิทยุกระจายเสียง กระจายเสียงออกอากาศ 24 ชั่วโมง โฆษณาประชาสัมพันธ์, ทำสปอร์ตรายการวิทยุ, รับโฆษณาทุกชนิด

ให้บริการประชาชนและหน่วยราชการ การขอใบอนุญาต วิทยุ โทรทัศน์ โทรคมนาคม กสทช ให้บริการคุ้มครองผู้บริโภค รับเรื่องร้องเรียน มีข้อเสนอแนะ โทรฟรี คอลเซ็นเตอร์ โทร 1200

ให้บริการกิจการวิทยุ เช่น วิทยุทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการฯ กิจการกระจายเสียงระบบ FM  AM กิจการกระจายเสียงระบบดิจิตอลเพื่อการทดลองหรือทดสอบ การทดสอบมาตรฐานเทคนิควิทยุคมนาคม

บริการสื่อวิทยุ 5 คลื่น G's Radio 96.0 ,Busy FM 90.75,OK Hook 89.0 ,OK Love 94.0,OK ลูกทุ่ง 101.75

สถานีวิทยุ Peakfm 92.0 MHz Broadcasting Khonkaen

ให้บริการสถานีวิทยุชุมชน ประชาสัมพันธ์

สถานีวิทยุกระจายเสียงภาคธุรกิจ จังหวัดเชียงราย

บริการถ่ายทอดกระจายเสียงทางวิทยุ

บริการสื่อวิทยุกระจายเสียง