ประเภทธุรกิจ

ให้เช่าพื้นที่-จัดอบรม,ประชุม,สัมมนา,ตั้งแคมป์,จัดค่ายลูกเสือ-เนตรนารี