ประเภทธุรกิจ

ผู้ผลิต ขายส่ง สกรูหัวหกเหลี่ยม, สกรูหัวจม, สกรูหัวเตเปอร์, สกรูหัวท็อกซ์, สกรูหางปลา ตัวหนอน เหล็กและ สแตนเลส โรงงานสกรู สมุทรปราการ ผลิต ขายส่ง สกรูเกลียวปล่อย, สกรูปลายแหลม, สกรูปลายสว่าน, สกรูหัวกลมแฉก, สกรูหัวกลมผ่า, สกรูหัวเตเปอร์ผ่า, สกรูหัวกลมคอเหลี่ยม แหวนสปริง, แหวนอีแปะ, แหวนจักร

น็อตสแตนเลส ตัวผู้ ตัวเมีย น๊อตอาร์ค น็อตหางปลา น๊อตกิโล หัวน๊อตล็อค น๊อตหัวหมวก น๊อตเกลียวชิพ น๊อตหกเหลี่ยม น๊อตหกเหลี่ยมบาง น๊อตล็อค สกรูน๊อต สกรูสแตนเลส สกรูเหล็กสกรูหกเหลี่ยม สกรูหัวผ่าหกเหลี่ยม สกรูแฉกเรียบ แฉกนูน แฉกแบน สกรูเกลียวมิล เกลียวหุน สกรูเกลียวเหล็ก สกรูเกลียวปล่อย สกรูเกลียวตลอด เกลียวครึ่ง

► น็อต สกรู มิลดำ  ► หัวน็อตมิลดำ ► แหวนอีแปะดำ ► แหวนสปริงดำ ► น็อต สกรู มิลขาว ► น็อต สกรู ชุบขาว ► สกรูมิลดำชุบขาว ► สกรูหัวจมชุบขาว ► สกรูหัวจมเตเปอร์ชุบขาว ► หัวน็อตชุบขาว ► หัวน็อตหางปลา ► หัวน็อตยาว ► ข้อต่ออุปกรณ์ประปา ► ข้อต่ออุปกรณ์ทองเหลือง ► ข้อต่ออุปกรณ์ฟิตติ้ง อุปกรณ์ลม

 น็อตเหล็ก , น็อตสแตนเลส , สกรูเหล็ก , สกรูสแตนเลส , สกรูหัวจม, สกรูมิลดำ,สกรูหัวเตเปอร์,สกรูหัวร่ม,สกรูหัวกลม สกรูหัวหกเหลี่ยม สกรูเกลียวมิล สกรูหางปลา,สกรูเกลียวปล่อย ยูโบลท์ อายโบลท์  น็อต   น๊อต   นอต  นอตเหล็ก   นอตสแตนเลส

,bolts & nuts,ผลิตน๊อต,จำหน่ายน๊อต,น๊อตสแตนเลส,หัวน็อต,น๊อตหัวหมวก,น๊อตหกเหลี่ยม,น๊อตอุตสาหกรรม ผลิตสกรู,จำหน่ายสกรู,สกรูสแตนเลส,สกรูเกลียวปล่อย,สกรูเกลียวผ่าปลาย,สกรูเกลียวมิล,สกรูเกลียวหุน,สกรูอุตสาหกรรม,โรงงานผลิตน๊อต,โรงงานผลิตสกรู, น๊อต , น๊อตสกรู , สกรู , สกรูน๊อต, น๊อตราคาถูก , น๊อต จรัญ ,

สลักภัณฑ์ (เหล็ก) 1.1สกรูเกลียวเหล็ก , สกรูเกลียวปล่อยปลายสว่าน 1.2 สกรูหัวเหลี่ยม , สกรูหัวเหลี่ยมมิลดำ 8.8/10.9/12.9 ,สกรูหัวเหลี่ยมมิลขาว , สกรูหัวจมมิลดำ 12.9 1.3หัวน๊อต , แหวนอีแปะ, แหวนสปริง 1.4สตัดเกลียวตลอด, ยูโบลท์, อายโบลท์ , 1.5สกรูน๊อต สำหรับโครงสร้าง เช่น f10t , a325, s10t 1.6 สเก็น , เกลียวเร่ง

สกรูสแตนเลส น๊อตสแตนเลส สลักภัณฑ์ โรงงานผลิตสกรู

จำหน่าย สกรู, สกรูเกลียวปล่อย, สกรูเกลียวปล่อยปลายแหลม, สกรูชุบกัลวาไนซ์, สกรูชุบซิงค์, สกรูชุบสีรุ้ง, สกรูรมดำ, สกรูมิลดำ, สกรูหัวเจาะ, สกรูหัวเตเปอร์, สกรูหัวร่ม, สกรูหัวกลม, สกรูหัวหกเหลี่ยม, สกรูเกลียวมิล, สกรูหางปลา,สกรูน๊อตหัวจม,สกรูปลายสว่าน, สกรูหัวหกเหลี่ยม, สกรูหัวหกเหลี่ยมเกลียวเต็ม-เกลียวครึ่ง