ประเภทธุรกิจ

เรียนต่อต่างประเทศ 2. กวดวิชาเข้าเตรียมอุดม 3. ปรึกษาวีซ่าทุกประเทศ 4. ตั๋วเครื่องบิน 5. จัด Sumer Camp 6. แปลเอกสาร

คอร์สเรียนภาษา ปริญญาตรี ปริญญาโท เรียนต่ออังกฤษ เรียนต่อสวิสเซอร์แลนด์ เรียนต่อออสเตรเลีย เรียนต่อนิวซีแลนด์ เรียนต่อสิงคโปร์ เรียนต่อมาเลเซีย อเมริกา และแคนาดา

แนะแนะการศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย ให้บริการปรึกษาแนะแนวการเรียนต่อ ปริญญา ตรี โท เอก ท่องเที่ยว, ดูงาน, ทัศนศึกษา, Summer, Study Tour, ยื่นขอวีซ่า, จัดหาที่พัก จองตั๋วเครื่องบิน ทั่วประเทศออสเตรเลีย

ศูนย์การศึกษาต่อต่างประเทศ (study overseas centre co., ltd) ให้คำปรึกษา เรียนต่อต่างประเทศ เรียนต่อนอก เรียนต่ออังกฤษ (study in uk) เรียนต่ออเมริกา (study in usa) เรียนต่อออสเตรเลีย (study in australia) เรียนต่อนิวซีแลนด์ (study in new zealand) เรียนต่อแคนาดา (study in canada) เรียนต่อสิงคโปร์ (study

ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ ออสเตรเลีย อังกฤษ อเมริกา นิวซีแลนด์

ศูนย์บริการแนะแนวศึกษาต่อ เรียนภาษาและทำงานในต่างประเทศ

For Non-Thai Speakers), แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศครบวงจร, ยื่นขอวีซ่าท่องที่ยว วีซ่านักเรียน และวีซ่าอื่นๆ ทุกประเทศ, จัดโครงการทัศนศึกษาระยะสั้นในต่างประเทศ, จัดโครงการทัศนศึกษาระยะสั้นในต่างประเทศ, สำรองตั๋วเครื่องบินทุกสายการบินราคาถูก, แปลเอกสาร, สมัครสอบ IELTS, จัดโครงการ อบรมพัฒนาศักยภาพบุคคล

ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ ทั่วโลก ให้คำปรึกษาฟรี เรียนต่อออสเตรเลีย อังกฤษ อเมริกา นิวซีแลนด์ แคนาดา หรือ เรียนภาษาที่สิงคโปร์ แนะนำทุนสำหรับปริญญาตรี-โท-ต่างประเทศ