ประเภทธุรกิจ

บริการออกแบบก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าชีวมวล

บริการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า

ให้บริการเกี่ยวกับวิศวกรรมออกแบบโรงไฟฟ้า

วิศวกรรมออกแบบระบบไฟฟ้า

ผลิตแผงวงจรอิเล็คทรอนิคส์