ประเภทธุรกิจ

ที่ปรึกษาด้านวิศวกรโครงสร้าง

รับบริการออกแบบโครงสร้างงานด้านวิศวกรรม

บริการออกแบบโครงสร้างอาคาร

ควบคุมบริหารงานก่อสร้าง ออกแบบดีไซน์

ออกแบบโครงสร้างด้านวิศวกรรมโยธา

รับออกแบบโครงสร้างคอนกรีตสำเร็จรูป พร้อมให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับ งานคอนกรีต การใช้แผ่นพื้นสำเร็จรูป และการใช้ผลิตภัณฑ์คอนกรีตอื่นๆ โดยเฉพาะ  บริการขนส่ง จัดส่งเสาเข็มทั้งทางบกโดยรถบรรทุกเสาเข็ม และขนส่งเสาเข็มทางน้ำ โดยเรือลากจูงโป๊ะ พร้อมบริการยกติดตั้งผลิตภัณฑ์คอนกรีต รับเหมา รับจ้าง ตอกเสาเข็ม

ให้ตรงกับความต้องการใช้งานเพื่อความประหยัดและปลอดภัย ตอบข้อซักถามและข้อสงสัยต่างๆ ตรงประเด็น ให้เกิดความเข้าใจเพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้องและดี บริการสำรวจพื้นที่ ออกแบบเลย์เอาท์-วางผังที่สนองต่อการใช้งาน เสนอแผนไทม์ไลน์การติดตั้งชั้นแร็ค บริการหลังการขาย บริการจัดส่ง ประกอบติดตั้งโดยช่างชำนาญงาน ควบคุมโดยวิศวกร