ประเภทธุรกิจ

ผลิตผ้าพิมพ์อิงค์เจ็ท

หมึกพิมพ์ เคมีภัณฑ์ที่ใช้ทำแม่พิมพ์

เติมหมึก ซ่อมปริ๊นเตอร์

ผลิตผ้าพิมพ์อิงค์เจ็ท