ประเภทธุรกิจ

จำหน่ายอุปกรณ์ เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ (gas analyzers) บริษัท อาร์ พี ซีเล็คชั่น จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือวัด จำหน่ายก๊าซมอนิเตอร์ จำหน่ายเครื่องมือวัดคุณภาพอากาศ เครื่องวัดคุณภาพอากาศภายในห้อง เครื่องวัดคุณภาพอากาศภายนอกห้อง เครื่องมือวัดคุณภาพอากาศนอกอาคาร เครื่องมือตรวจวิเคราะห์มลพิษทางอากาศ

อุปกรณ์บันทึกค่าอุณหภูมิ Thermometer เครื่องวัดอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ อุตสาหกรรม เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล Humidity เครื่องวัดความชื้น Data Logger เครื่องบันทึกอุณภูมิ ความชื้น Accessories thermocouple อุปกรณ์ เทอร์โมคัปเปิล ใช้กับ RTD วัดอุณหภูมิ ในโรงงานอุตสาหกรรม Temperature Transmitter

Thermometer - สอบเทียบเครื่องมือวัดอุณหภูมิทุกชนิด - สายเทอร์โมคับเปิ้ล - สาย อาร์ทีดี - ฮีตเตอร์ - เทอร์โมคับเปิ้ล - อาร์ทีดี - เกจวัดแรงดัน - Recorder - ดิจิตอลเทอร์โมมิเตอร์ - ทิ้วเซรามิคส์ - อาร์ทีดี พีที100 - Inor - ดิจิตอลเทอร์โมมิเตอร์ - ทิ้วเซรามิคส์ - อาร์ทีดีพีที100 – Inor

, เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า, ดิจิตอลมัลติมิเตอร์, เครื่องควบคุมอุณหภูมิ, เครื่องบันทึกอุณหภูมิ และ สัญญาณทางไฟฟ้า, เซนเซอร์, เทอร์โมคัปเปิล, โซลิดสเตตรีเลย์, เครื่องแปลงสัญญาณทางไฟฟ้า, อุปกรณ์วัด และ ควบคุมระดับ, นาฬิกาตั้งเวลา, ประกอบตู้คอนโทรล และ ออกแบบระบบควบคุม, เกจวัดความดัน, เกจวัดอุณหภูมิ, หัววัดอุณหภูมิ

ผู้นำด้านเลเซอร์วัดระดับ เครื่องมือช่าง เครื่องมือก่อสร้าง รับประกันคุณภาพ 1 ปี

, เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า, ดิจิตอลมัลติมิเตอร์, เครื่องควบคุมอุณหภูมิ, เครื่องบันทึกอุณหภูมิ และ สัญญาณทางไฟฟ้า, เซนเซอร์, เทอร์โมคัปเปิล, โซลิดสเตตรีเลย์, เครื่องแปลงสัญญาณทางไฟฟ้า, อุปกรณ์วัด และ ควบคุมระดับ, นาฬิกาตั้งเวลา, ประกอบตู้คอนโทรล และ ออกแบบระบบควบคุม, เกจวัดความดัน, เกจวัดอุณหภูมิ, หัววัดอุณหภูมิ

, เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า, ดิจิตอลมัลติมิเตอร์, เครื่องควบคุมอุณหภูมิ, เครื่องบันทึกอุณหภูมิ และ สัญญาณทางไฟฟ้า, เซนเซอร์, เทอร์โมคัปเปิล, โซลิดสเตตรีเลย์, เครื่องแปลงสัญญาณทางไฟฟ้า, อุปกรณ์วัด และ ควบคุมระดับ, นาฬิกาตั้งเวลา, ประกอบตู้คอนโทรล และ ออกแบบระบบควบคุม, เกจวัดความดัน, เกจวัดอุณหภูมิ, หัววัดอุณหภูมิ

เครื่องวัดด้านมิติ เครื่องชั่งตุ้มน้ำหนัก เกจวัดแรงดัน

, เครื่องมือตัด, เครื่องมือซ่อมบำรุง, เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม เช่น จานตัดอุปกรณ์ ดอกสว่านและเม็ดมีด บริการสอบเทียบเครื่องมือวัด, เครื่องมือวัดเชิงมิติ, เครื่องมือตัดแต่งขึ้นรูปโลหะ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ : เครื่องวัดอุณหภูมิ, เครื่องวัดความชื้น, เครื่องมือวัดและบันทึกข้อมูล, เครื่องบันทึกอุณหภูมิความชื้น

อินเวอร์เตอร์ "Dantoss", อุปกรณ์เครื่องมือวัด อัตราการไหล, แรงดัน, อุณหภูมิในโรงงานอุตสาหกรรม, ปั๊ม, วาวส์, วาวล์ควบคุม ออกแบบ ติดตั้ง งานระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม และรับทำงานตู้อัตโนมัติทุกชนิด