ประเภทธุรกิจ

เทอร์โมคัปเปิล เกจ์วัดระดับของเหลวในระบบท่อและวัดของเหลวในแทงค์ เกจ์วัดระดับของเหลวระบบแม่เหล็ก อุปกรณ์และเครื่องมือวัดระดับของเหลวและเมล็ดแห้งในถัง level for liquid and solid อุปกรณ์แรงดัน-สุญญากาศ pressure / vacuum / dp. switches แบบถาวรและแบบปรับได้ fixed / adjustable deadband

ความสามารถห้องปฏิบัติการ แอ็ดแวนเทจ เซ็นเตอร์ scope of calibration บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดขนาดและเครื่องมือวัดแรงดัน dimension calibration สอบเทียบอุปกรณ์เครื่องมือวัดชนิดต่างๆ ทั้งแบบอนาล็อกและแบบดิจิตอล บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านเคมี chemical calibration capability บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านไฟฟ้า

อุปกรณ์บันทึกค่าอุณหภูมิ thermometer เครื่องวัดอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ อุตสาหกรรม เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล humidity เครื่องวัดความชื้น data logger เครื่องบันทึกอุณภูมิ ความชื้น accessories thermocouple อุปกรณ์ เทอร์โมคัปเปิล ใช้กับ rtd วัดอุณหภูมิ ในโรงงานอุตสาหกรรม temperature transmitter

เครื่องวัดความหนาอัลตร้าโซนิกส์ เครื่องวัดความเรียบ เครื่องวัดความขรุขระ เครื่องวัดแรงสั่นสะเทือน เครื่องวัดความสั่นสะเทือน เครื่องวัดแรงดึงแรงกด ทดสอบแรงดึง ทดสอบแรงกด เครื่องวัดความเงา เครื่องวัดความมันวาว เครื่องทดสอบการยึดติดผิวสี เครื่องขูดสี เครื่องทดสอบสีเคลือบ เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้น เครื่องวัดแสง

จำหน่ายอุปกรณ์ เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ (gas analyzers) บริษัท อาร์ พี ซีเล็คชั่น จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือวัด จำหน่ายก๊าซมอนิเตอร์ จำหน่ายเครื่องมือวัดคุณภาพอากาศ เครื่องวัดคุณภาพอากาศภายในห้อง เครื่องวัดคุณภาพอากาศภายนอกห้อง เครื่องมือวัดคุณภาพอากาศนอกอาคาร เครื่องมือตรวจวิเคราะห์มลพิษทางอากาศ

, เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า, ดิจิตอลมัลติมิเตอร์, เครื่องควบคุมอุณหภูมิ, เครื่องบันทึกอุณหภูมิ และ สัญญาณทางไฟฟ้า, เซนเซอร์, เทอร์โมคัปเปิล, โซลิดสเตตรีเลย์, เครื่องแปลงสัญญาณทางไฟฟ้า, อุปกรณ์วัด และ ควบคุมระดับ, นาฬิกาตั้งเวลา, ประกอบตู้คอนโทรล และ ออกแบบระบบควบคุม, เกจวัดความดัน, เกจวัดอุณหภูมิ, หัววัดอุณหภูมิ

ผู้นำด้านเลเซอร์วัดระดับ เครื่องมือช่าง เครื่องมือก่อสร้าง รับประกันคุณภาพ 1 ปี

, เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า, ดิจิตอลมัลติมิเตอร์, เครื่องควบคุมอุณหภูมิ, เครื่องบันทึกอุณหภูมิ และ สัญญาณทางไฟฟ้า, เซนเซอร์, เทอร์โมคัปเปิล, โซลิดสเตตรีเลย์, เครื่องแปลงสัญญาณทางไฟฟ้า, อุปกรณ์วัด และ ควบคุมระดับ, นาฬิกาตั้งเวลา, ประกอบตู้คอนโทรล และ ออกแบบระบบควบคุม, เกจวัดความดัน, เกจวัดอุณหภูมิ, หัววัดอุณหภูมิ

, เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า, ดิจิตอลมัลติมิเตอร์, เครื่องควบคุมอุณหภูมิ, เครื่องบันทึกอุณหภูมิ และ สัญญาณทางไฟฟ้า, เซนเซอร์, เทอร์โมคัปเปิล, โซลิดสเตตรีเลย์, เครื่องแปลงสัญญาณทางไฟฟ้า, อุปกรณ์วัด และ ควบคุมระดับ, นาฬิกาตั้งเวลา, ประกอบตู้คอนโทรล และ ออกแบบระบบควบคุม, เกจวัดความดัน, เกจวัดอุณหภูมิ, หัววัดอุณหภูมิ

เครื่องวัดด้านมิติ เครื่องชั่งตุ้มน้ำหนัก เกจวัดแรงดัน