ประเภทธุรกิจ

ประหยัดพื้นที่ใช้พื้นที่น้อยกว่า และประหยัดเงินลงทุน ใช้เวลาก่อสร้างน้อยกว่าการสร้างตึกจอดรถหรือที่จอดรถอัจฉริยะบางแบบ แก้ปัญหาที่จอดรถได้ชัดเจน ตอบโจทย์กว่าแน่นอน   หลักการทั่วไปในการสร้างลิฟต์จอดรถระบบโรตารี่ แบบกระเช้า ใช้พื้นที่ ที่มีความกว้างไม่เกิน 5.3 x 6.4 เมตร รองรับรถยนต์ที่มีความยาวสูงสุด

ลานจอดรถสำเร็จรูปอัตโนมัติไฮเทค

ลานจอดรถสำเร็จรูปอัตโนมัติไฮเทค

ลานจอดรถเฉลิมกรุง อสังหาริมทรัพย์

ลานจอดรถ

บริการที่จอดรถ