ประเภทธุรกิจ

รับซื้อเศษยางพารา

รับซื้อยางพารา ขายปุ๋ยยางพารา ปุ๋ยเคมี รับซื้อยางพาราราคาสูงในจังหวัดเลย หนองบัวลำภู เพชรบูรณ์ พิษณุโลก รับซื้อเศษยาง และอุปกรณ์ยางพาราทุกชนิด รับซื้อยางพาราราคายุติธรรม รับซื้อแผ่นยางพารา ขี้ยาง ปุ๋ยเคมีอินทรีย์

รับซื้อยางและเศษยาง

รับซื้อเศษยางพารา เช่น เครปเหลือง เครปดำ เครปดักแด้ เครปลอกแท็งค์ เศษยางทุกชนิดยาง SKIM เกรด A/B ยาง 5L เกรด A/B น้ำมันเขียว H 1

รับซื้อยาง

รับซื้อยางแผ่น

รับซื้อยางเศษยาง

ขายยางรถยนต์