ประเภทธุรกิจ

รับจัดงานแสดงสินค้า จัดการประชุม

รับจัดอีเว้นท์

ออร์แกไนเซอร์

รับจัดประชุมสัมนา

จัดงานสัมนาจัดบูธ

รับจัดและปรับปรุงสถานที่ในการประชุมและการจัดสัมมนา