ประเภทธุรกิจ

รับจัดงานแสดงสินค้า จัดการประชุม

รับจัดอีเว้นท์

จัดงานสัมนาจัดบูธ

ออร์แกไนเซอร์

รับจัดประชุมสัมนา

รับจัดและปรับปรุงสถานที่ในการประชุมและการจัดสัมมนา

คอมพิวเตอร์, เครื่องเสียง, โพเทนเตอร์