ประเภทธุรกิจ

ผลิตพวงมาลัย และ airbag เพื่อจำหน่ายหรือขนส่งไปให้บริษัทที่ผลิตหรือประกอบรถยนต์ต่าง ๆ

ผลิตพวงมาลัยรถยนต์

ผลิตพวงมาลัยรถยนต์

ผลิตพวงมาลัยรถยนต์