ประเภทธุรกิจ

รับบรรทุก-ขายส่ง น้ำมัน

ขนส่งสินค้าโดยรถบรรทุก

ขนส่งน้ำมัน

รับจ้างบรรทุกของเหลวประเภทน้ำ

รถบรรทุกขนส่งสินค้า

บริการขนส่งสินค้า ไปยัง กรุงเทพฯ อุดรธานี สกลนคร พังโคน หนองคาย

รถบรรทุกขนส่งน้ำ

บริการรับจ้างขนขยะ และรับจ้างทั่วไป