ประเภทธุรกิจ

จำหน่ายปลีก/ส่ง ป้องกันพยาธิหนอนหัวใจ เห็บ หมัด ไรในหู พยาธิปากขอ พยาธิตัวกลม

จำหน่ายยาเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์

ขายยาสัตว์

นำเข้าเครื่องมือทางสัตวแพทย์

จำหน่ายอาหารและยาของสัตว์

ยาสัตว์น้ำ

ยารักษาโรคสัตว์

จำหน่ายเวชภัณฑ์และอาหารสำหรับสัตว์