ประเภทธุรกิจ

เป็นองค์กรที่สนับสนุนงานวิจับบและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์ข้อมูลทางวิชาการเทคโนโลยีสารสนเชื่อมต่อระบบข้อมูลไปในส่วนที่เกี่ยวทั้งในส่วนของนักวิจัย นักวิชาการไทยในต่างประเทศ ข้อมูลวารสารต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสืบค้นข้อมูล มีการมอบรางวัลดีเด่นแก่นักวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการแข่งขันการประกวดรางวัลเจ้าฟ้าไอที

ก่อตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและวิจัยเพื่ออนุรักษ์นกเงือก

สถาบันโลจิสติกมูลนิธิให้คำปรึกษาด้านบริการการอบรมงานวิจัยศึกษาและการพัฒนาโลจิสติกและการจัดการห่วงโซ่อุปทาน : สถาบันการศึกษา

บริการสทดสอบ ฝึกอบรม

บริการข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน

สถาบันวิจัย

ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ อบรมนักเรียนในการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ

ที่ปรึกษาก่อสร้างติดตั้งระบบก๊าซชีวภาพ