ประเภทธุรกิจ

ไทยมิเตอร์ เป็นผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่าย ขายส่งทั่วประเทศไทย สินค้าของเราได้แก่  มาตรวัดน้ำ,   มาตรวัดน้ำขนาดเล็กและใหญ่, มาตรวัดน้ำมัน, อุปกรณ์ gas chlorination equipment, ระบบอ่านหน่วยมิเตอร์แบบอัตโนมัติ amr equipment, เครื่องวัดคุณภาพน้ำ, เครื่องมือวัดการไหลแบบสนามแม่เหล็ก (electromagnetic

จำหน่าย , มาตรวัด, มิเตอร์, มิเตอร์แก๊ส, มิเตอร์น้ำ, มิเตอร์น้ำมัน, มิเตอร์สารเคมี,มิเตอร์ของเหลว, อุปกรณ์ตรวจจับแก๊สรั่ว, เกจวัดแรงดัน, หัวปรับแรงดัน, วาล์ว,โซลีนอยด์วาล์ว, หัวขับวาล์ว, มอเตอร์วาล์ว, เทปพันเกลียว,บริการรับสอบเทียบมิเตอร์แก๊ส และสอบเทียบอุปกรณ์ตรวจจับแก๊สรั่ว- Turbine Meter, PD Meter

ศูนย์รวมอุปกรณ์เครื่องมือวัด

มิเตอร์วัดไฟ แสดงผลเป็นเงินบาท สำหรับบ้านและโรงงาน วัดค่าความต้องการพลังไฟฟ้า มิเตอร์ไฟฟ้า

นำเข้า เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม,วัดอัตราการไหล,วัดแรงดัน,วัดระดับ,ควบคุมอัตโนมัติ ผลิตและจำหน่าย โซ่ลำเลียงตามความต้องการ,เฟืองโซ่,ยอยและอุปกรณ์ประกอบ

จำหน่ายปลีก และ บริการซ่อม ติดตั้ง เครื่องมือวัด ควบคุมในโรงงานอุตสาหกรรม เครื่องมือวัดทางวิศวกรรม

ผู้แทนจำหน่ายมาตรวัดน้ำ, วาล์วและอุปกรณ์ควบคุมคุณภาพสูง นำเข้าจากต่างประเทศ พร้อมบริการหลังการขาย

นำเข้า จำหน่ายมิเตอร์น้ำ, อุปกรณ์ตรวจท่อน้ำ, บริการหลังการขาย

มิเตอร์ PD, มิเตอร์ กังหันน้ำ, มิเตอร์เกลียว, มิเตอร์แม่เหล็กไฟฟ้า, มิเตอร์ขนาดใหญ่,ระบบมาตราวัดน้ำ, ระบบส่งน้ำอัตโนมัติ, ระบบ Prover, มิเตอร์หมุนเวียน, มิเตอร์ Oriflo, มิเตอร์น้ำระบบแม่เหล็กไฟฟ้า, มิเตอร์น้ำระบบ Ultrasonic, เครื่องมือวัดค่า Hydrocarbon ในน้ำ, มิเตอร์น้ำระบบ Multiphase, ตัวอย่างมิเตอร์

เครื่องมือตรวจสภาพอากาศ