ประเภทธุรกิจ

จำหน่ายอะไหล่, อุปกรณ์มอเตอร์

มอเตอร์ ปั๊ม (อาหาร สารเคมี)