ประเภทธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์โอ่งเซรามิก, ของตกแต่งสวนเซรามิก,โอ่ง, โอ่งเซรามิก, เซรามิก, งาน Hand,ade

ตัวแทนส่งออกให้ลูกค้า

เครื่องครัว

ผลิต เซรามิค อาทิ แจกัน ออมสิน เป็นต้น