ประเภทธุรกิจ

ผู้ผลิตแพคกิ้งฟิล์ม

จำหน่ายเครื่องรัดกล่อง เครื่องพันพาเลท เครื่องพันฟิล์ม เครื่องเปลี่ยนพาเลท เครื่องขึ้นรูปกล่อง ฟิล์มห่อของ ฟิล์มยืดพันพาเลท

ผู้ผลิตแพคกิ้งฟิล์ม

ผลิต และ จำหน่าย บรรจุภัณฑ์ฟิลม์ ส่งออกภายในประเทศ

จำหน่ายฟิล์มพลาสติก

ผู้ผลิตและจำหน่ายฟิล์มยืด

ผลิตและจำหน่าย ฟิล์มคุมอาหาร

ฟิล์มยืด