ประเภทธุรกิจ

ฟาร์มแกะ สนุกกับกิจกรรม ขี่ม้าชมวิว ให้อาหารแกะ

จำหน่ายพันธุ์สุกรพ่อแม่พันธุ์ลูกหมูหมูขุนหมูปลดระวาง

จำหน่ายไก่ชิ้นส่วน,ไก่ขน, สุกร, อาหารสัตว์, อุปกรณ์เลี้ยงสัตว์

ฟาร์มโคนมในจังหวัดสระบุรี ผู้เลี้ยงโคนมและผลิตน้ำนมดิบ ส่งให้กับบริษัทเกรทมิลค์ เพื่อนำไปผลิตเป็นนมสดพลาสเจอร์ไรท์ น้ำนมดิบจากฟาร์มของเรานั้นมีคุณภาพสูง ได้มาตรฐาน ใส่ใจในรายละเอียด ความสะอาดของการรีดน้ำนม โคนมของเรานั้นมีสายพันธ์ที่ดี ปลอดโรค แข็งแรง มีสัตวแพทย์ดูแลเป็นประจำ มั่นใจได้ว่าน้ำนมจากฟาร์มของเรานั้นมีความปลอดภัยและอร่อยอย่างแน่นอน

บริษัท พ๊อตเตอร์ฟาร์ม สัตว์ประเภทอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ในเขตสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ฟาร์มปศุสัตว์

แปรรูปเนื้อสัตว์

ฟาร์มเลี้ยงผึ้ง ขยายพันธุ์ผึ้ง จำหน่ายน้ำผึ้งแท้ตกผลึก

จำหน่ายสัตว์ปีก ลูกเป็ก,ลูกไก่ โรงฟักไข่สัตว์ปีก ฟาร์มเป็ดพันธุ์