ประเภทธุรกิจ

นายบรรหาร ศิลปอาชา หัวหน้าพรรค

นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรค