ประเภทธุรกิจ

ผ้าอนามัย แผ่นรองซับ

ตัวแทนจำหน่ายผ้าอนามัย

ผลิตผ้าอนามัย

ผลิตสินค้าแม่และเด็ก