ประเภทธุรกิจ

เคมีพลาสติก เคมีภัณฑ์ เชื้อเพลิง(น้ำมันดิบ) สิ่งทอ

ผ้าคลุมรถยนต์

ผ้าผืนย้อมสีสำเร็จรูป

ผลิตถุงกระสอบพลาสติกสาน

เคลือบผ้าด้วยพลาสติก