ประเภทธุรกิจ

จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์เพื่อการ กำจัดกลิ่น ลดการอุดตัน ย่อยสลาย ปรับอากาศ สบู่

ผลิตและจำหน่ายทั้ง ราคาปลีก-ราคาส่งจุลินทรีย์หอมหอม อมรศรี ใช้สำหรับบำบัดน้ำเสีย ใช้ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น กลิ่นท่อระบายน้ำเสีย กลิ่นฟาร์มปศุสัตว์ เช่น ใช้ดับกลิ่นฟาร์มหมูฟาร์มสุกร กลิ่นฟาร์มเป็ด กลิ่นฟาร์มไก่ อีกทั้งยังใช้ย่อยสลายของเสีย ใช้ทำปุ๋ยชีวภาพ ใช้ทำปุ๋ยคอก เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีบริการให้คำปรึกษาตลอดการใช้งาน

จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย ดับกลิ่นในน้ำ

ห้องแล็บตรวจอาหารสัตว์

จำหน่ายวัสดุปูนที่ใช้ในบ่อกุ้งทุกชนิด จุลินทรีย์บำบัดของเสีย ผลิตภัณฑ์ด้านชีวภาพที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์น้ำ

จุลินทรีย์สิ่งแวดล้อม เอนไซด์รักษาโรค เช่น เบาหวาน เกาส์ มะเร็ง พากินสัน เอาไซเมอร์ อัมพฤกอัมพาต

ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์ EM

EM (จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ), ปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ, กากน้ำตาล, EM บอลใช้บำบัดน้ำเสีย และผลิตผลทางการเกษตรอื่นๆ

ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์ทางด้านเกษตรกรรม