ประเภทธุรกิจ

เครื่องสูบน้ำชลประทาน ชนิดขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซลหรือ มอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำแรงดันสูง เครื่องสูบน้ำดับเพลิงปั๊มน้ำแบบ splitcasting pump เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบติดตั้งบนแพลอยน้ำ submersible pump เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ตั้งแต่ 5 kW.ขึ้นไป อุปกรณ์ให้น้ำระบบสปริงเกอร์ แบบฝนเทียมอะไหล่และอุปกรณ์สำหรับระบบน้ำ

บริการซ่อมเครื่องสูบน้ำ เครื่องตัดหญ้า เชื่อมอลูมิเนียม

จำหน่ายเครื่องสูบน้ำ ปั๊มน้ำ

จำหน่ายเครื่องสูบน้ำ เครื่องพ่นยา

ขายปั๊มน้ำ

งานกลึง จำหน่ายอะไหล่ คูโบต้า ยันม่า ออนด้า เครื่องสูบน้ำ

จำหน่ายปั๊มน้ำ, ท่อพีวีซี

จำหน่ายอะไหล่รถไถ อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์

จำหน่ายเครื่องปั๊มน้ำ มอเตอร์ และบริการซ่อม

จำหน่ายเครื่องปั๊มน้ำ