ประเภทธุรกิจ

  จำหน่าย และรับติดตั้ง ฉนวนหลากหลายประเภท รวมทั้งติดตั้งได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น ใต้หลังคา บนหลังคา เหนือฝ้าเพดาน ใต้พื้นคสล.ในผนังอาคาร หรือบุผนังด้วยฉนวนเสียง เป็นต้น โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของหน้างานเป็นหลัก ฉนวนพีอีโฟม (Polyethylene Foam) โครงสร้างฟองอากาศเซลปิดจำนวนมาก ปิดผิวด้วยแผ่นสะท้อนความร้อน

ผู้รับเหมาติดตั้งฉนวน

ประกอบกิจการ นำเข้า ส่งออก ขาย ติดตั้งฉนวนหรือวัตถุดิบป้องกันความร้อนและเสียง

ผู้รับเหมาติดตั้งฉนวน