ประเภทธุรกิจ

จำหน่ายและรับติดตั้งฉนวนกันความร้อน (thermal insulation) และ ฉนวนกันความเย็น รับเหมางานติดตั้งฉนวน หุ้มฉนวนท่อไอน้ำ ท่ออุตสาหกรรม หุ้มฉนวน ท่อน้ำเย็น ท่อส่งลม ท่อดักท์ ติดตั้งฉนวนกันความร้อนใต้หลังคา ติดตั้งฉนวนที่ผนังเพื่อดูดซับเสียง ป้องกันเสียงดังรบกวนจากเครื่องจักร เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องเสียงเครื่องดนตรี

ประกอบกิจการ นำเข้า ส่งออก ขาย ติดตั้งฉนวนหรือวัตถุดิบป้องกันความร้อนและเสียง