ประเภทธุรกิจ

จำหน่ายทองรูปพรรณ, เครื่องประดับ

จำหน่ายและรับแลกเปลี่ยนทองรูปพรรณและทองแท่ง

จำหน่ายเพชรพลอยและอัญมณีต่างๆ

ผู้รับซื้อเพชรพลอย, ทองเงิน

จำหน่ายทองรูปพรรณ

รับซื้อเศษเงิน , เศษทอง

เช่าซื้อทองคำรูปพรรณ สด-ผ่อน จำนำเล่มทะเบียนรถยนต์-รถจักรยานยนต์