ประเภทธุรกิจ

I) ประกอบกิจการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปส่งออก สินค้าของเราคุณภาพได้มาตรฐานผ่านการรับรองระดับสากล เราเชี่ยวชาญผลิตทางด้านสิ่งทอ ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปส่งออกยุโรป บริษัทตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

ส่งออกเสื้อผ้าเด็กชาย-หญิง ไปต่างประเทศ

ผลิตเสื้อผ้าส่งออก

ผลิตและส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูป

ส่งออกเสื้อผ้า

ส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูป

ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป

ส่งออก นำเข้าสินค้าเสื้อผ้า รองเท้า ต่าง ๆ

ตัวแทนนายหน้า ส่งออก (การ์เม้นท์ เสื้อผ้า)

แคตตาล็อกออนไลน์ จากการค้นหา ผู้ผลิตและส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูป

Sorry, we can't find ผู้ผลิตและส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูป in our Catalog Online listings. You may like to try out our sourcing service.