ประเภทธุรกิจ

บริษัท ดรีมเอกซ์เพรส (เดกซ์) เป็นบริษัทตัวแทนลิขสิทธิ์แอนิเมชั่นในประเทศไทย เป็นธุุรกิจเกี่ยวกับการเข้าซื้อกิจการของธุรกิจแอนิเมชั่น การออกใบอนุญาตสื่อและการการดำเนินการ การส่งเสริมการขาย ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายสื่อแอนิเมชั่นในรูปแบบวีซีดี, ดีวีดี และอื่น ๆ กับทั้งเพื่อฉายทางโทรทัศน์เสรี เคเบิลทีวี โทรทัศน์ระบบดิจิทัล

รับจ้างอัดเพลง ผลิตและจำหน่าย ซีดี เทป ภาพยนตร์

จัดทำและจำหน่ายซีดี และวีดีโอทัศน์

ผลิตสื่อบันทึก แผ่น CDR ,CDR-w

ผลิตแผ่นบันทึกภาพและเสียง, เทปบันทึกเสียง,รับจ้างอัดเทปเพลงและแผ่นซีดีเพลง

ผลิตวีดิโอ ซีดีสำหรับนำเสนอผลงาน

ผลิตแผ่นวีซีดี

จำหน่ายแผ่น DVD