ประเภทธุรกิจ

ผลิตและจำหน่าย เตา Induction หลอม เผา ชุบ โลหะ เงิน ทอง จำหน่าย DIODE SCR IGBT สำหรับเตา Induction ออกแบบ ผลิต ติดตั้ง ซ่อมระบบ Automatic Control Machine จำหน่ายวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ผู้ผลิตและจัดจำหน่าเครื่องอินดักชั่น

ผลิตและจำหน่ายงานด้าน Automation Power Electronics และวิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส อุตสาหกรรมทั้งภายในและต่างประเทศ รวมถึงการผลิตชุดฝึกปฎิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กำลังให้กับสถาบันการศึกษาพร้อมจัดการฝึกอบรม เรามุ่งให้บริการสินค้า รวมทั้งความรู้ที่ถูกต้องในการนำไปใช้งาน แนะนำวิธีการใช้และฝึกอบรมให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมด้านเครื่องจักร

จำหน่ายและรับซ่อม เครื่องอินดักชั่นฮีทเตอร์ (induction heater) เตาเผาเหนี่ยวนำไฟฟ้า

ผลิตและจำหน่าย เครื่องอินเวอเตอร์ (Inverter), เครื่องอินดักชั่น ฮีตเตอร์ (Induction Heater)