ประเภทธุรกิจ

หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์-ผู้ผลิตและจำหน่าย

หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์-ผู้ผลิตและจำหน่าย

ออกแบบ ผลิต และ จำหน่ายผ้าบาติก สินค้าหัตถกรรมบาติก สินค้าผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

ออกแบบ ผลิต และจำหน่ายผ้าบาติก สินค้าหัตถกรรมบาติก สินค้าผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

ออกแบบ ผลิต และ จำหน่ายผ้าบาติก บรรจุภัณฑ์ ของที่ระลึก สินค้าผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

เลขที่ 615/2547 และได้รับการคัดสรรเป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ระดับ 3 ดาว ประจำปี 2552

หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

และ จดแจ้งการผลิตเครื่องสำอางควบคุม ของ คณะกรรมการอาหารและยา ได้รับคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ ระดับสี่ดาวตามโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย "

จำหน่ายผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์