ประเภทธุรกิจ

หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์-ผู้ผลิตและจำหน่าย

หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์-ผู้ผลิตและจำหน่าย

ออกแบบ ผลิต และจำหน่ายผ้าบาติก สินค้าหัตถกรรมบาติก สินค้าผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

ออกแบบ ผลิต และ จำหน่ายผ้าบาติก สินค้าหัตถกรรมบาติก สินค้าผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

ออกแบบ ผลิต และ จำหน่ายผ้าบาติก บรรจุภัณฑ์ ของที่ระลึก สินค้าผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

เลขที่ 615/2547 และได้รับการคัดสรรเป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ระดับ 3 ดาว ประจำปี 2552

หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

จำหน่ายผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

สินค้าและบริการ บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องดับเพลิง ชนิด abffc, ชนิดผงเคมีแห้ง , ชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (co2) , ชนิดโฟม และชนิดสารสะอาด สำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม อาคารสูง , อาคารสำนักงาน , ห้างสรรพสินค้า , โรงแรม , สถานที่ราชการ , โรงพยาบาล , บ้านพักอาศัย และในรถโดยสาร รถยนต์ทั่วไป