ประเภทธุรกิจ

และมีชนิดบรรจุถุงละ 500 กรัม แบ่งตามเกรด และชนิดของเมล็ด เม็ดมะม่วงหิมพานต์ เม็ดเต็ม ไซส์ใหญ่จัมโบ้เกรด aa, ไซส์ใหญ่เกรด a, ไซส์เล็กเกรด b เม็ดมะม่วงหิมพานต์ เม็ดซีก half cashew nut, เม็ดหักท่อนแบบท่อนเล็กและท่อนใหญ่ มะม่วงหิมพานต์แปรรูปบรรจุซองสำเร็จรูป (cashew nut snack)

ผลิตและจำหน่ายเม็ดมะม่วงหิมพานต์

จำหน่ายเม็ดมะม่วงหิมพานต์

ทำเม็ดมะม่วงหิมพานต์

ผลิตและจำหน่ายเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ดิบและแปรรูป

ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากเมล็ดมะม่วงหิมพานต์

ผู้ผลิตและจำหน่ายเม็ดมะม่วงหิมพานต์

ผลิตและจำหน่ายเม็ดมะม่วงหิมพานต์, ผงผ้าเบรค ผงทองแดง ผงทองเหลือง

ผลิตและจำหน่ายเม็ดมะม่วงหิมพานต์