ประเภทธุรกิจ

จำหน่าย ขาแขวน LCD & Plasma สายเคเบิล จอโปรเจคเตอร์ และติดตั้ง

จำหน่ายและผลิต ขาแขวน LCD ติดผนังและแขวนเพดาน,รับซ่อม LCD

ตัวแยกสัญญาณโทรทัศน์ ตัวขยาย ตัวรวม และตัวกำเนิดสัญญาณ เครื่องขยายเสียพีเอ

ผลิตอุปกรณ์อะไหล่วิทยุและโทรทัศน์

จำหน่ายโทรทัศน์และวิทยุ-อุปกรณ์และอะไหล่ทุกยี่ห้อ