ประเภทธุรกิจ

ผู้ผลิตและจำหน่ายผ้าลูกไม้

ผลิตผ้าลูกไม้และรับจ้างปักลวดลายผ้า

สิ่งทอ

ผ้าลูกไม้

ผู้ผลิตและจำหน่ายผ้าลูกไม้

ผลิตผ้าลูกไม้จากประเทศญี่ปุ่น เพื่อผลิตและจัดจำหน่ายผ้าลูกไม้สำหรับชุดชั้นในสตรี รวมทั้งที่ใช้ผลิตเครื่องแต่งกายอื่นๆ วางใจในคุณภาพของสินค้า ใส่ใจทุกขั้นตอนการดำเนินงาน

ผลิตและจำหน่ายผ้าลูกไม้

ผ้าลูกไม้

ผู้ผลิตและจำหน่ายขายส่งผ้าลูกไม้ทุกชนิด