ประเภทธุรกิจ

การบริหารจัดการนิติบุคคล

บริษัท แม็กซ์เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด บริหารจัดการอาคาร คอนโดมิเนียม หมู่บ้านงานนิติบุคคล รับจัดตั้งจดทะเบียนนิติบุคคล ที่ปรึกษากฏหมาย ให้บริการงานด้านวิศวกรรม งานดูแลความสะอาด งานระบบรักษาความปลอดภัย และงานด้านบัญชีต่างๆ โดยทีมงานฝ่ายบริหารมืออาชีพที่มากด้วยประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ

รับบริหารงานนิติบุคคล รับบริหารงานนิติบุคคลอาคารชุด หมู่บ้านจัดสรร คอนโดมิเนี่ยม บริหารอาคาร บริหารคอนโดบริษัท รับดูแลโครงการ บริษัทบริหารนิติบุคคล ผู้จัดการนติบุคคล ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด รับบริหารจัดการครบวงจร บริหารงานด้านความปลอดภัย บริหารงานจัดสวนและทำความสะอาด บริหารงานด้านกฏหมายและนิติกรรม

ดูแลสวนทำความสะอาด ดูแลส่วนกลาง พื้นที่ที่คนในหมู่บ้านใช้ร่วมกัน เช่น สระว่ายน้ำของหมู่บ้าน สวนสาธารณะในหมู่บ้าน ถนนภายในโครงการ ดูแลสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เช่น ถนนเข้าหมู่บ้าน ท่อประปา ท่อระบายน้ำ สนามเด็กเล่น รับคำร้องต่างๆ ของลูกบ้าน ดูแลให้ลูกบ้านทำตามกฏของหมู่บ้าน เพื่อให้ทุกคนอยู่รวมกันอย่างมีความสุข

รับบริหารคอนโดและหมู่บ้าน

รับเป็นผู้บริหารอาคารชุด หมู่บ้านจัดสรร

ดูและและบริหารงานนิติบุคคลในอาคารคอนโดมิเนียม อาคารสำนักงานโครงการ

บริหารนิติบุคคล

รับจ้างบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค ระบบรักษาความปลอดภัยและระบบอื่นๆของโครงการบ้านที่อยู่อาศัย คอนโด

บริหารนิติบุคคลอาคารชุด นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร สำนักงาน บ้านพักอาศัย โรงแรม