ประเภทธุรกิจ

ผู้ผลิตรายการวิทยุ,ออกแบบและดำเนินรายการวิทยุแบบครบวงจร

สถานีคลื่นวิทยุ

ผลิตรายการวิทยุ รายการ "ชั่วโมงเศรษฐกิจ" วิทยุจุฬา F.M. 101.5MHz

ผลิตรายการวิทยุ

ประกอบธุรกิจบริการ ผลิตสื่อโฆษณา รายการวิทยุ

ให้บริการสถานีวิทยุ

จำหน่ายเครื่องเสียง, ทีวี, ตู้เย็น, เครื่องใช้ไฟฟ้า

องค์กรสื่อวิทยุที่ไม่หวังผลกำไร