ประเภทธุรกิจ

เครื่องฟอกอากาศ -หุ่นยนต์ทำความสะอาด

จำหน่ายผลิตภัณฑ์รักษาสิ่งแวดล้อม

ระบบอากาศ