ประเภทธุรกิจ

ถ่านกัมมันต์, ถ่านกรองน้ำ, สารกรองน้ำ, คาร์บอนกรองน้ำ, ฟอกอากาศ,แอคท์เวท คาร์บอน, แอคท์เวท ชาร์โคล, คาร์บอนจากถ่านกะลามะพร้าว

แปรงถ่านสำหรับเครื่องมือไฟฟ้า ใบเลื่อยวงเดือน, ใบกบ, ใบมีด เครื่องมือไฟฟ้า

โรงงานผลิตถ่านกัมมันต์ มาตรฐาน ISO 9001 และ จำหน่าย Activated Carbon

ถ่านกัมมันต์, ถ่านกรองน้ำ, สารกรองน้ำ, คาร์บอนกรองน้ำ, ฟอกอากาศ,แอคท์เวท คาร์บอน, แอคท์เวท ชาร์โคล, คาร์บอนจากถ่านกะลามะพร้าว

ผลิตและจำหน่ายคาร์บอน

แปรงถ่าน และเครื่องมือไฟฟ้า

แปรงถ่าน และเครื่องมือไฟฟ้า

ผงคาร์บอนแบล็ค

ผลิตและจำหน่ายคาร์บอน

แปรงถ่าน และเครื่องมือไฟฟ้า