ประเภทธุรกิจ

นำเข้า ส่งออก จำหน่าย สารเคมี เม็ดพลาสติก ข้าว ข้าวหอมมะลิไทย ข้าวขาว ข้าวปทุมธานี ข้าวฮางงอกออแกร์นิค ข้าวเหนียวขาว ข้าวเหนียวดำ จากความมุ่งมั่น และการวางแผนพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่องโดยทีมงานที่มีประสบการณ์มานานกว่า 30 ปี ส่งผลให้บริษัทไทยแสงดี อุตสาหกรรม ก้าวขึ้นสู่ความเป็นหนึ่งในผู้นำ ด้านการส่งออกข้าวที่มีกระบวนการคัดสรรข้าวให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

บริษัท สยาม ควอลิตี้ ไรซ์ จำกัด ที่โนนคูณ เป็นผู้นำเกี่ยวกับการคัดคุณภาพข้าว บรรจุ เก็บรักษา โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีมาตรฐาน ราคาเป็นกันเอง มั่นใจทุกครั้งที่มาใช้บริการ

บริษัท โรงสี ม้าขาว พัฒนา กุมภวาปี จำกัด แถวกุมภวาปี ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการคัดคุณภาพข้าว ซึ่งได้นำเทคโนโลยีขั้นสูงที่มีมาตรฐานมาใช้ในการบรรจุ เก็บรักษา สินค้ามีคุณภาพ โรงงานข้าวทันสมัย ปลอดภัย

บริษัท อเมริเทค กรุ๊ป จำกัด ที่สัมพันธวงศ์ เป็นผู้นำเกี่ยวกับการคัดคุณภาพข้าว ซึ่งได้นำเทคโนโลยีขั้นสูงที่มีมาตรฐานมาใช้ในการบรรจุ เก็บรักษา ราคาเป็นกันเอง มั่นใจทุกครั้งที่มาใช้บริการ

บริษัท ไร้ซ์แลนด์ กรุ๊ป จำกัด ย่านเมืองอ่างทอง ประกอบกิจการคัดคุณภาพข้าว บรรจุ เก็บรักษา โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีมาตรฐาน นับเป็นโรงงานข้าวที่ทันสมัย สินค้ามีคุณภาพ ปลอดภัย

บริษัท เอ็มที เซ็นเตอร์เทรด จำกัด ย่านดินแดง ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการคัดคุณภาพข้าว ซึ่งได้นำเทคโนโลยีขั้นสูงที่มีมาตรฐานมาใช้ในการบรรจุ เก็บรักษา ราคาเป็นกันเอง มั่นใจทุกครั้งที่มาใช้บริการ

บริษัท โรงสีทรัพย์อนันต์ จำกัด แถวเมืองสุรินทร์ ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการคัดคุณภาพข้าว บรรจุ เก็บรักษา โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีมาตรฐาน สินค้ามีคุณภาพ โรงงานข้าวทันสมัย ปลอดภัย

บริษัท โรงสีข้าวไทยเกษตร 2005 จำกัด ที่ยางตลาด เป็นผู้นำเกี่ยวกับการคัดคุณภาพข้าว บรรจุ เก็บรักษา โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีมาตรฐาน ราคาเป็นกันเอง มั่นใจทุกครั้งที่มาใช้บริการ

บริษัท โรงสีข้าวแหลมทองบุณฑริก จำกัด ย่านบุณฑริก ประกอบกิจการคัดคุณภาพข้าว ซึ่งได้นำเทคโนโลยีขั้นสูงที่มีมาตรฐานมาใช้ในการบรรจุ เก็บรักษา นับเป็นโรงงานข้าวที่ทันสมัย สินค้ามีคุณภาพ ปลอดภัย

บริษัท สยาม คริสตัล ไรซ์ จำกัด แถวบางน้ำเปรี้ยว ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการคัดคุณภาพข้าว ซึ่งได้นำเทคโนโลยีขั้นสูงที่มีมาตรฐานมาใช้ในการบรรจุ เก็บรักษา สินค้ามีคุณภาพ โรงงานข้าวทันสมัย ปลอดภัย